dinsdag 27 november 2007

Evaluatie

Voor de zomervakantie is mijn aanvraag voor een digitale camera via het Grassrootsproject gehonoreerd. De helft van de subsidie was dezelfde week nog overgemaakt. De camera, een panasonic FX 100, is gekocht en werd bij het project gebruikt om de evaluaties vast te leggen. Voor de resterende helft moet het project afgerond en geëvalueerd zijn. Mijn havo4-leerlingen hebben afgelopen week hun eindresultaat gepresenteerd.
Omschrijving van het project: Leerlingen presenteren de overeenkomsten tussen een Duitse Schlager en Nederlandse volksmuziek; de film Zwartboek en Sophie Scholl.Die letzen Tage; op literair gebied de overeenkomsten tussen de Tweeling van Tessa de Loo en das doppelte Lottchen van Erich Kästner. Dit is een vakoverstijgend project met Duits, Nederlands en CKV voor havo 4 en atheneum 4.
De opdracht voor de leerlingen: Zoek de overeenkomsten en presenteer de resultaten met behulp van een poster. Startdatum begin september en einddatum 4 oktober.
In groepjes werd gekozen voor één onderwerp: film of boek of lied.
Een minimale tijdsinvestering van mijn kant. De leerlingen kregen geen verdere instructie.
Af en toe informeerde ik eens naar de stand van zaken en blijkbaar werd er aan het project gewerkt.
Donderdag 4 oktober presenteerde mijn havo4 de resultaten. Van te voren hadden twee groepen gevraagd om een beamer, want ze hadden een powerpoint gemaakt in plaats van een poster. Prima initiatief.
Met verbazing en bewondering heb ik gekeken naar de presentaties. De leerlingen hadden veel meer gedaan dan ik had durven dromen. De presentatie van drie groepjes nam dan ook het hele lesuur in beslag. Zeer uitgebreid werd er ingegaan op de beide films “Zwartboek” en “Sophie Scholl” en de boeken “De Tweeling”en “Das doppelte Lottchen”. De leerlingen werkten toe naar een zorgvuldige opbouw van de uiteindelijke opdracht: de overeenkomsten.
De presentatie van overeenkomsten tussen een schlager en een volkslied vond vorige week plaats. Als afronding luisterden we naar een lied van Rex Gildo en Frans Bauer. Tijdens het lied “Marie, der letzte Tanz ist nur für dich van Rex Gildo, ontstond spontaan een polonaise door de klas. Voor mijn gevoel was dat ook een uiting van het plezier waarmee er gewerkt is aan dit project. Leerlingen hebben na afloop opgeschreven wat ze van dit project verwacht hadden aan het begin en of die verwachting is uitgekomen. De powerpoints van twee groepen zijn te bekijken bij vakinfo Tweede Fase.

Geen opmerkingen: